Nepálský cestovní deník - tajemný MustangŘeka Kali Gandaki se líně sune širokým údolím. Ve vesnici Kagbeni ještě nemá dravý proud, který o pár desítek kilometrů níže žene vodu úzkými soutěskami. Do Kagbeni přitéká řeka klidně, rozlitá v širokém údolí. Kali Gandaki přitéká ze severu, z oblasti, která si stále uchovává své tajemno, z oblasti, kde mužem číslo jedna je mustangský král. Horní Mustang, přezdívaný tajemný Mustang, se rozprostírá severně od Kagbeni a hned za vesnicí je přísně střežená hranice království.


Mustang, někdy také Mastang nebo Manthang, v domorodém jazyce Lo. Hlavním městem je Lo Manthang. Na první pohled je Mustang nezajímavá oblast. Krajina vypadá nehostinně, jen odlesky vody Kali Gandaki dodávají pohledu jiskru. Snad každý poutník si položí otázku, jak se zde dá žít. Co vedlo lidi k tomu, že se usadili v tak nehostinné krajině? Ale právě ta monotónní šeď se stala odpradávna lákadlem pro cestovatele, kteří chtěli objevit a pochopit tajemství Mustangu. Většině z nich se nepodařilo proniknout dále než pár kilometrů za brány Mustangu.Hlavní město Lo Manthang se stalo symbolem tajemna a nedostupnosti. Všechna ostatní nepálská království byla sjednocena, pouze toto malé mustangské království, schované pod hradbou Himaláje, si uchovalo svoji suverenitu i po posledním sjednocení v roce 1958.
Jeden z největších a nejlépe fungujících klášterů je za branami hlavního města Lo Mantang. Patří k nejstarší buddhistické sektě Sakya. Každá sekta má v čele nějakého Lamu, ale nejvyšším představeným je Dalajlama, duchovní vůdce všech sekt. A tak se s jeho podobiznou setkáváme v každém monastýru, ale i domě. Tak jako s modlitebními praporky, které vlají téměř z každé střechy domů, monastýrů, vysokohorských sedel a roznášejí modlitbu soucitu za všechny živé tvory. Zároveň tvoří úžasný barevný kontrast s vyprahlou krajinou Mustangu.

Lidé točící modlitebními mlýnky, před vchody domů klidně sedící starší lidé, jejichž moudrost je vepsána ve tvářích. Neváhají však meditaci přerušit vidí-li přátele či neznámé poutníky. V buddhistickém světě není nic striktně dáno, nikdo nic nemusí, vše je záležitostí jeho morálky a svědomí. Meditace, modlitba je soukromou záležitostí každého, čas a početnosti si určují sami. Činy každého utváří osobní karmu a dle ní se člověk znovu narodí. Ale není to pouze strach z možnosti narodit se do pekla, co lidi ponouká chovat se slušně a dodržovat morální kodex. Je to v nich uvnitř, čistota duše je zde samozřejmostí a buddhistické učení pak pouze tyto vlastnosti rozvíjí. Ale kromě víry a pokory je jim dám obdivuhodný smysl pro humor. Jsou snad nejveselejším národem a jejich veselý smích se rozléhá po vyprahlých pláních Mustangu. Smějí se všemu a ve smíchu se odráží jejich bezstarostnost, uvolnění. Jejích smích a donekonečna omílaná mantra soucitu nás provází ještě daleko za branami Mustangu. Zůstává v každém, kdo navštívil toto pozoruhodné království. 


Okomentovat

My Instagram

Designed By OddThemes | Distributed By Blogger Templates